نبشتانک

#
جھد ؤ تپاکی

جھد ؤ تپاکی مروچی مۓ مظلومیں راج زلمانی آماچ انت۔ھر نیمگا بچاريں تھران ؤ اسلام آبادے حاکماں مۓ ماتيں وطنءسرا ارش آورتگ۔اچ روچ نبیت کے مۓ زانتکارؤ سیاسی ؤمذھبی راھشون کشگ مبنت۔اچ روچ نبیت کے مۓ جنين آدم جنوزام مبنت،اچ روچ نبیت کے مۓ چک چورامبنت۔انچوش زاھرنت کے تھران ؤ اسلام اباد پہ مئے راجے گارکنگا ھم دستنت۔ اگں ما چمشانکے بدئین ؤ بچاریں بازیں ڈیھ ؤ ڈگار چو مۓ ڈیھ ء زلمانی آماچ بوتگنت۔ بلے آھانی جھد ؤ تپاکیے برکتا آہ راج وتی مرادانی منزلا سر بوتگنت چوش کے افریقے۔ انڈونیشیا۔ یوگوسلاویے ؤ دگے بازیں ملکانی تھاایردستیں راج ؤ قوم چہ غلامیء آجو بوتگنت ؤ وتی منزلا سر بوتگنت۔ نوں بایدانت کے دروستیں بلوچ پارٹی ؤ گل یکجا ببنت ؤ یک دومیۓ مدد ؤ کمکا بکننت۔ گڈا الما بلوچ راج وتی منزلا سر بیت مسعود سردارزھی Print حقیقت کچھ اور ہے رند رگام بلوچ نبشتانک Print بلوچ ءِ هون هم سُهر اِنت ، مولوی صاحب نبشتانک بلوچ ءِ هون هم سُهر اِنت ، مولوی صاحب هزاران سلام شهید حافظ عبدالخالق ملازهی ءِ پاکین روح ءَ که کٹرین شیعه یان هاسکارگنوکین زابلی یانی پیش داشت که بلوچ گلزمین ءِ سرمچارین پسگ شر زاننت که آ ڈنی یانی لولوکهالان ءُ آیانی امن ترین ءُ دلجم ترین جاگه هان Print (حربه های ضدبشری فاشيسم تماميت خواه پارس در بلوچستان اشغالی (قسمـت دوم نبشتانک قسمـت دوم تجزيـه و تقسيــم بلوچستـان غربـی تاريخ خونيـن بلوچستـــان ، منابع مستنــد تاريخی و نقشـه های بلوچ گلزميــن در دوران قبل از اشغـال نشـان می دهند که حکومت فاشيستـی پهلــوی هــزاران کيلومتـر مربع از سرزميـن اشغالـی بلوچستــان را با توسـل به زور مطلق و شيـادی تجزيه کرده و به استانهای Print حربه های ضدبشری فاشيسم تماميت خواه پارس در بلوچستان اشغالی نبشتانک قسمت اول سياست نافرجامِ تغيير نامهای تاريخی مناطـق و اسامی بلوچی شهرها عصر حاضر يکی از خونين ترين و سياهترين ادوار تاريخی بلوچستان اشغالی است. از طرفی ژنرالهای خون آشام پاکستانی، پنجابيهای زرپرست و نوکيسه های مهاجر هندی و از طرفی ديگـر فاشيسـم تماميت خواه پارس، مافيای سپاه پاسداران ضدبشر و فالانژهای Print لالچ ءُ پاکستان: پت ءُ چُک یا چُک ءُ پت؟ لالچ ءُ پاکستان: پت ءُ چُک یا چُک ءُ پت؟ نبشتانک میار ریکانی پاکستان ءِ سینٹ ءِ قائم مقام چئیرمین جان محمد جمالی ءَ گشتگ کہ پاکستان ءَ کرپشن ءِ جاور اِش انت کہ من ھم لالچ دایان ءُ وتی کاراں شر کناں۔ اے گپ ءُ تران آئی ءَ ھشت دسمبر ءَ اسلام آباد ءَ پاکستان ءِ قومی احتساب بیورو ءِ Print ← Previous 1 2 3 GWANK.ORG ANDROID APPLICATION (بلوچستان ضرور آزاد ھوگا (بلوچ قائد حیربیارمری ریڈیو گوانکءِ نوکین حال جنگ آزادی بخش بلوچستان و توطئه چینی سپاه تروریستی قدس جنگ آزادی بخش بلوچستان و توطئه چینی سپاه تروریستی قدس هر ملتی در تاريخ خويش روزهای تاريخی دارد۰ روزهايی که سرنوشت [...] آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال نژاد پرستی در ایران دَرآمدیں گُشتاسبی کئے اِنت؟ نبشتانک تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران شهادت چهـارده تن از ســران بلــوچ ناصرالدین شاه قاجارتوانست [...] طرح توسعه سواحل مکران – پندلے په بلوچستـــان ءِ مدامی زوربرد کنگ ءَ – اولی بهـر طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است بلــــوچ گلزميــــن ءِ انــــداز ءُ سيمســـــراں لبزانک سوءِ استفاده اشغالگران از فاجعه زلزله در کوردستان سوءِ استفاده اشغالگران از فاجعه زلزله در کوردستان زلزله شدید ۷٬۳ ریشتری یکشنبه دوازدهم نوامبر که کانون آن [...]