بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام

MUST READ

اسکاٹ لینڈ اور بلوچستان – کردگار بلوچ

اسکاٹ لینڈ اور بلوچستان – کردگار بلوچ

امپراتوریِ شیعیِ عجم بازندهٔ جنگ با اعراب

امپراتوریِ شیعیِ عجم بازندهٔ جنگ با اعراب

چرا قاتلانِ مردم بلوچ مجازات نمی شوند؟

چرا قاتلانِ مردم بلوچ مجازات نمی شوند؟

پدا مئے بچ بالاچ انت – طلاءُ سنجگءُ ساچین – بشیربیدار

پدا مئے بچ بالاچ انت – طلاءُ سنجگءُ ساچین – بشیربیدار

نامه جمعی از علمای اهل سنت که خواستار اعزام هئیت تحقیق در مورد ترورعلمای اهل سنت درایران هستند

نامه جمعی از علمای اهل سنت که خواستار اعزام هئیت تحقیق در مورد ترورعلمای اهل سنت درایران هستند

پگری گلامی – گُڈی بهر

پگری گلامی – گُڈی بهر

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

گپ و ترانے گون بلوچ جهدکار واجه عبدالستار پُردلیءِ چا اوغانستانءَ بلوچ جیڑاهانی سرا

گپ و ترانے گون بلوچ جهدکار واجه عبدالستار پُردلیءِ چا اوغانستانءَ بلوچ جیڑاهانی سرا

ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

پرچہ! بلوچستانءِ وانگجاہ آس دیگ بنت؟ گپ و ترانےگون بلوچ احوالکار کیاّ بلوچءَ

پرچہ! بلوچستانءِ وانگجاہ آس دیگ بنت؟ گپ و ترانےگون بلوچ احوالکار کیاّ بلوچءَ

تربتءَ ڈاکٹر کالونیءِ بلوچ چک ءُ جنیانی محاصرهءِ بابتءَ گلگدارے گون ایچ آر سی پی کیچءِ واجہ غنی پروازءَ

تربتءَ ڈاکٹر کالونیءِ بلوچ چک ءُ جنیانی محاصرهءِ بابتءَ گلگدارے گون ایچ آر سی پی کیچءِ واجہ غنی پروازءَ

اکنش مسئولانه مردمی به درگیری بین بی۰ ال۰ اف و جیش العدل

اکنش مسئولانه مردمی به درگیری بین بی۰ ال۰ اف و جیش العدل

شاعر ءُ ارواه – نمیرانیں واجہ عبدالصمد امیری

شاعر ءُ ارواه – نمیرانیں واجہ عبدالصمد امیری

دَرانڈیھیں بلوچانی انسانی اُگدَہ

دَرانڈیھیں بلوچانی انسانی اُگدَہ

بلوچ دژمنیں “سپاه قدس” بلوچ جُهدکاراں میڑینگ انت

بلوچ دژمنیں “سپاه قدس” بلوچ جُهدکاراں میڑینگ انت

بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام

2020-03-27 10:03:51
Share on

بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام
یک برے پدا مئی مکهین مات سوگیگ بوتنت، یک برے پدا مئی کسانین تبل چوره بوتنت ءُ مئی هاتونین گهار جنوزامی سیاهین گُدان گورکت
یک برے پدا مئی گلزمین ءِ کسان ءُ مزن هون گریوگ انت. بلوچستان پدا مان اے بهارگاهی روچان سوگیگ بوت ءُ اے رند ءَ سئے
ترپناکین استار بلوچستان ءِ آزاتی ءِ شهیدانی کاروان هور بوتنت. مئی سئے زانتکار ءُ کلانین راهدربر ءُ رهنما پاکستانی حکومت ءِ تروریستانی رستری کینگانی آماچ بوتنت. گون بے حدین دلپدردی ءَ گندگین که مئی راجی کماش ءُ رهدربران ، مئی پلین زانتکارین بلوچ براتان دیم هونانی بوتنت.
اے شهیدان بلوچستان ءِ کومی جد ءُ جهد ءِ هما شیر مردین بلوچ انت که گون ایمانداری ءُ پهکدلی، زانت ءُ اوپار بید هچ ترس ءُ بیمے ءَ
گون زانت ءُ سرپدی ءِ سلاه ءَ بلوچستانءِ کنڈ کنڈ ءَ رژن ءُ زانتکاری تالان کنگ ءَ اتنت..
هزاران اپسوز انت که دگه وش بیانین شهید غلام محمد گیشتر درین بیان دات نکنت ، دگه تجربه کارین شهید شیر محمد ءِ شیری جزبگ هاموش بوت ءُ پهته کارین شهید لاله منیر بیگواه بوت.
مان پاکستان ءِ بلوچ دژمنین ملک ءَ ما هچ بر امن ءُ امان ندیستگ ءُ هنون کار په اودان یهتگ ءُ سر بوتگ که هر وهد پاکستانی رسترین
چیروکائی اداره ءُ پاکستانی جلادین فوجی به لوٹنت مئی کماش ءُ رهدربران گرنت، بے عزت کننت ءُ کشنت ءُ شهید کننت.
مئی زانتکارین رهدربرانی شهادت پدا اے گپ ءَ پدر کنگ انت که بلوچستان ءِ په زورهور دارگ مان پاکستان ءَ مئی زند ءِ بدحالی ءُ ناامنی ءِ بُندر انت.
مئی تجربه کارین رهشونانی یک ترمپے هون چه سد پاکستان ءَ کیمتی تر ءُ باارزش تر انت.
بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام
پروشت ءُ پروش بات پاکستان
آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان
محمد کریم بلوچ

Share on
Previous article

مغربی بلوچستانءِ سرمچار رحیم زرد کوهیءِ کلوه – 1980

NEXT article

مانداشتــگ اِت ڈیه ءَ مئے آســے تئـے هَنـکیں کپـات

LEAVE A REPLY